Dekan Yardımcıları

Dekan Yardımcıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Doç. Dr. Gökhan GÜRBÜZ

Dekan Yardımcısı

gokhan.gurbuz@beun.edu.tr
Telefon : 0372 291 18 00
                                                                                        

 • Öğrenci işleri ile ilgili işlemler,
 • Akademik takvim, ders programları, ek dersler ve sınav programları ile ilgili işler,
 • MÜDEK akreditasyon çalışmaları ile ilgili işler,
 • Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu hazırlık ve dağıtımı ile ilgili işlemler (Öğrenci)
 • Arşiv, İstatistik, veri bankası, bilişim ve web sayfası ile ilgili işlemler
 • Komisyonlar (Burs, Eğitim, Mezun, Spor) ile ilgili işlemler,
 • Koordinatörlükler (Erasmus, Farabi) ile ilgili işler,
 • Fakülte değerlendirme (MÜDEK akreditasyon) ve kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili işlemler,
 • Sosyal, kültürel faaliyetler, öğrenci konseyi, öğrenci toplulukları çalışmaları ile ilgili işler,
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yürütülen işlemler,
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevler ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Dr. Öğr. Üyesi Haşim DURU

Dekan Yardımcısı

hasimduru@beun.edu.tr

Telefon : 0372 291 18 00

 • İnsan kaynakları (Akademik ve İdari) ile ilgili işler,
 • Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği kapsamındaki işlemler,
 • Bütçe ve döner sermaye kapsamındaki işlemler,
 • Kurum içi / kurum dışı akademik ve idari ilişkiler,
 • Bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetler kapsamındaki ilişkiler,
 • Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu hazırlık ve dağıtımı ile ilgili işlemler (Personel)
 • Teknik/Teknolojik ve fiziki altyapının planlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili işlemler,
 • Komisyonlar (akademik ve mali) ile ilgili işlemler,
 • Akademik Teşvik ödemeleri kapsamındaki çalışmaların yapılması ile ilgili işlemler,
 • Fakülte değerlendirme (MÜDEK akreditasyon) ve kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili işlemler,
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden Taşınır Kontrol Görevlisi işlemlerini yürütmek
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevler ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.