Evrak Kayıt ve Dağıtım

RECEP YILMAZ
HİZMETLİ
Birim:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
e - Posta:recep.yilmaz
Telefon:2574010-1474
FATMA YEYGEL
HİZMETLİ (Ş)
Birim:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
e - Posta:fakbal
Telefon:291 14 74
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin