Laboratuvar Sorumluları

Laboratuvar Sorumluları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TEKNOLAB A

LABORATUVAR ADI LABORATUVAR SORUMLUSU CİHAZ SORUMLULARI BİNA SORUMLUSU
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ve Gaz
Kromatografisi (GC) Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin DEMİREL BAYIK
(2570)
Arş. Gör. Dr. Elif ÖZTEKİN
(1390)
Arş. Gör. Dr. Ömer GÜNGÖR
(1959)
Arş.Gör. Dr. Bekir Fatih KAHRAMAN
(1414)
Abdülkerim Arslan
(1951)

Çevre Kimyası Laboratuvarı Dr. Öğr. Üyesi Sefa KOCABAŞ
(2567)
Arş. Gör.Dr. Elif ÖZTEKİN
(1390)
Arş. Gör. Dr. Ömer GÜNGÖR
(1959)
Çevre Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Şeyda KORKUT
(2571)
Arş. Gör. Candan ERYILMAZ
(1390)
Arş. Gör. Sinan UZUNÇAR
(1959)

Çevre Teknolojileri Laboratuvarı Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU
(1959)

Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU

(1959)

Katı Atık ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı Prof. Dr. Süreyya ALTIN
(2566)

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZTEKİN
(1390)
Temel İşlemler Laboratuvarı Prof. Dr. Ayten GENÇ
(2627)
Arş. Gör. Candan ERYILMAZ
(1390)
Zemin Mekaniği Laboratuvarı Arş. Gör. Emrah DAĞLI
(1572)
Arş. Gör. Dilek Cansu BOZACIOĞLU
(1725)
Arş. Gör. Emrah DAĞLI
(1572)

Hidrolik Laboratuvarı Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER
(2587)
Arş.Gör. Onur DÜNDAR
(1672)

TEKNOLAB B

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Arş. Gör. Gülden Çağın ULUBEYLİ
(1672)
Arş. Gör. Muhammet KARABULUT
(1266)

1944

Yapı Laboratuvarı Doç. Dr.  Memduh KARALAR
(2582)
Araş. Gör. Muhammet KARABULUT
(1256)
Kırılma ve Hasar Mekaniği Lab. Prof. Dr. Mehmet YETMEZ
(1138)
Prof. Dr. Mehmet YETMEZ
(1138)

TEKNOLAB C

Motor lab. Arş. Gör. İbrahim ZENGİN
(1339)
(1185)
(1185)
Takım Tezgahları Lab. Ar. Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)
(1185)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Laboratuvarı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KOÇAR
(1181)
Dr. Öğr. Üyesi  Engin KOCAMAN
(1970)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÇAKIR ŞENCAN
(1569)

Arş. Gör. Rüveyda KOÇAK

Otonom Sistemleri Lab. Doç. Dr. Gökhan BAYAR
(1223)
Arş. Gör. İbrahim ZENGİN
(1339)
Malzeme Lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594)
Arş. Gör. Semih ENGÜN
(1973)
Arş.Gör. Sudi KALAMAN
(1986)
Arş. Gör. İlker Emin DAĞ
(1968)
Arş.Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)
Kaynak ve Döküm Lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594)
Arş. Gör. Seyit ÇAĞLAR
(1968)
Arş.Gör. Sudi KALAMAN
(1986)
Arş.Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)


İleri İmalat Lab. Arş. Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)
Arş. Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)
Kaplama Teknolojileri Lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594)
Arş. Gör. İlker Emin DAĞ
(1968)
Sertlik ve Triboloji Lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594)
Arş.Gör. Sudi KALAMAN
(1986)
Arş.Gör. Hamidullah YAŞAR
(1977)
Elektro Kimya Lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594)
Arş. Gör. Semih ENGÜN
(1973)
Seramik Süreçler lab. Dr. Öğr. Üyesi Nazım KUNDURACI
(2594
Arş. Gör. Seyit ÇAĞLAR
(1968)
Isı ve Termodinamik Lab.1 Arş. Gör. Nuri Özgür AYDIN
(1981)
Muhterem YILMAZ
(1449)
Isı ve Termodinamik Lab.2 Arş. Gör. Osman AYCAN
(1144)
(1185)
Biyomalzeme ve Hücre Kültür Laboratuvarı Prof. Dr. Rahime Seda TIĞLI AYDIN
(2600)
Prof. Dr. Rahime Seda TIĞLI AYDIN
(2600)
Kimya Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
(2630)
Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
(2630)
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
(2602)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
(2631)
Arş. Gör. Dr. Fatma GÜLER GENÇER
(1151)
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
(2630)
Dr. Öğr. Üyesi Fundagül EREM
(2630)
Dr. Öğr. Üyesi Özge ALGAN CAVULDAK
(2602)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR
(2631)
r. Öğr. Üyesi Ümran ALAN
(2603)
Arş. Gör. Dr. Fatma GÜLER GENÇER
(1151)

TEKNOLAB D

Mert Çebi Elektrik-Elektronik Devre Laboratuvarı 1
Arş. Gör. Egemen BELGE
(1858)
Arş. Gör. Egemen BELGE
(1858)
  Halil BADEM  
(1392)
Mert Çebi Elektrik-Elektronik Devre Laboratuvarı 2

Arş. Gör. Dr. Seçkin KARASU
(1724)

Arş. Gör. Dr. Seçkin KARASU
(1724)

Asude Ağartan Mikroişlemciler
ve PLC Lab.

Arş. Gör. Sedat DİKİCİ
(1744)

Arş. Gör. Sedat DİKİCİ
(1744)

Haberleşme ve Antenler Lab.

Arş. Gör. Umut Emre UZUN
(1445)

Arş. Gör. Umut Emre UZUN
(1445)
Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Arş. Gör. Rıdvan KESKİN
(1483)

Arş. Gör. Rıdvan KESKİN
(1483)
Fotonik ve Lazer Teknolojileri Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan USTABAŞ KAYA
(1552)

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan USTABAŞ KAYA
(1552)
Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Ceren KAYA
(2599)

Arş. Gör.Tuğba PALABAŞ
(1416)
Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı

Öğr. Gör. Murat ORUÇ
(2578)

Öğr. Gör. Murat ORUÇ
(2578)
Ölçme Tekniği Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ
(1392)

Halil BADEM
(1392)
Halil BADEM
(1392)
 
MADEN VE JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LAB

Cevher Hazırlama Laboratuvarı Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
(1107)

Arş. Gör. Barış AKKAYA
(1294)
Doç. Dr. Mehmet BİLEN
(1154)
Hasan ANGIN
(1277)

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Lab. Prof. Dr. Olgay YARALI
(1110)
Arş. Gör. Dr. Haşim DURU
(1342)
Arş . Gör. Dr. Utku SAKIZ
(1992)
Uygulamalı Kaya Mekaniği Laboratuvarı Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
(1279)
Prof. Dr. Melih GENİŞ
(1236)
Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
(1279)
Maden Yatakları - Jeokimya Laboratuvarı
(1205)
Optik Mineraloji Laboratuvarı
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BACAK
(1267)
Maden Yatakları - Mineraloji - Petrografi Laboratuvarı

(1205)