Hakkkımızda ve Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Hakkımızda

Fakültemizin kökleri 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi aşamalarından geçerek 1992 yılında yedi Fakülte ile kurulan Üniversitemize çekirdek teşkil etmiştir.

Fakültemiz, ZBEÜ’nün Farabi Kampüsüne yer almaktadır.

Hali hazırda Fakültemiz, 4849 mMaden Mühendisliği binası, 2488 mMakine Mühendisliği binası, 5980 mden oluşan Teknolab(A,B ve C blok), 2017 yılında faaliyete geçen 17029 molan Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası olmak üzere 30.346 mkapalı alanı mevcuttur.

Mühendislik Fakültesinde dört yıllık lisans eğitimi veren 11 bölüm bulunmaktadır. Bazı bölümlerde zorunlu veya isteğe bağlı 1 yıllık İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. 4 yıllık normal bir eğitim sürecinde öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerden minimum 240 AKTS’lik ders alarak mezun olurlar. Bazı bölümlerde 2. öğretim programı mevcuttur. 

Fakültemizde Bilgisayar ve Gıda Mühendisliği Bölümleri hariç diğer bölümlerimizde Yüksek Lisans programları, ayrıca Maden, Makina, Geomatik, Çevre, Elektrik-Elektronik ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizde de Doktora programları bulunmaktadır.

Fakültemiz akademik kadrosu 25 Profesör, 13 Doçent, 43 Dr.Öğr.Üyesi,  53 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 136 akademik personelden oluşmaktadır. Ayrıca 1 Fakülte Sekreteri,1 Mühendis, 1 Teknik Uzman 3 Tekniker, 6 Teknisyen,3 Şef, 2 Şef V., 7 Bilgisayar İşletmeni, 8 Hizmetli  ve 12 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 44 İdari Personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizden  Makina Mühendisliği Bölümü 20 akademik personel, Çevre Mühendisliği Bölümü 17 akademik personel, İnşaat Mühendisliği Bölümü 16 akademik personel, Geomatik Mühendisliği Bölümü 14 akademik personel, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 14 akademik personel,  Maden Mühendisliği Bölümü 13 akademik personel, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 12 akademik personel, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 9 akademik personel,  Biyomedikal Mühendisliği 7 akademik personel, Gıda Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 6 akademik personel ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 1 akademik personel ile  eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarihçe

Üniversitemizin çekirdeğini oluşturan Fakültemiz, 1924 yılında açılan ve değişik ad, içerik ve bazı kopukluklarla 1961 yılına kadar ulaşan Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin devamı niteliğindedir.

Fakültenin asıl başlangıcını bu Teknik okulun 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine taşınması üzerine, aynı yıl “Zonguldak’da Maden, Makina, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri’ni içeren dört bölümlü bir Teknik Okul Açılması” nı sağlayan 165 sayılı yasa oluşturmuştur. Çıkarılan bu yasa uyarınca Teknik okulun inşaatına 1968 tarihinde başlanılmış ve inşaat faaliyetleri devam ederken, 1184 sayılı yasa ile Zonguldak Teknik Okulu, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne (DMMA)’ya dönüştürülmüştür.

Akademi, 1975 yılında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır.

Daha sonra, 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak DMMA’si “Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi” haline dönüştürülmüştür.

1990’lı yılların başında, 257800 m2’lik kampüs alanı üzerinde, 1144 m2 kapalı alanlı yönetim binası, 6300 m2 kapalı alanlı Makina; 4180 m2 kapalı alanlı Maden, 5500 m2 kapalı alanlı İnşaat, 5600 m2 kapalı alanlı Elektrik Mühendisliği Bölümleri, 3900 m2 kapalı alanlı Temel Bilimler Binaları, 2550 m2’lik Sosyal Tesis binalarından oluşan toplam 29174 m2’lik kapalı alanda Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretim sürdürülmüştür.

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olmuş ve sahip olduğu imkanlar, kurulan yeni Üniversitenin çekirdeğini ve altyapısını oluşturmuştur.

Zonguldak DMMA olarak açıldığı 1975 yılından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dönüştüğü 1992 yılına dek, sadece Makina ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yapıldığı Fakültemizde, 1994-1995 öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2001-2002 öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak Lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencileri almaya başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne, 2013-2014 öğretim yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 2014-15 öğretim yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne ve 2016-17 öğretim yılında da Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne lisans öğrencileri alınmaya başlanılmıştır. 2017-18 öğretim yılında Bilgisayar, Biyomedikal ve Geomatik Mügendisliği Bölümlerine II.Öğretim Programı açılarak öğrenci alınmaya başlanılmıştır.

Fakültemizin kuruluş şemasında, yukarıda belirtilenlerden başka  Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü de bulunmakta olup henüz aktif hale geçmemişlerdir.