Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Eğitim Misyonumuz

Meslek bilinci ve sorumluluğu olan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına uygun, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve uygulamaya dönüştürmeyi bilen, kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, mühendisliğin düşünce sistematiğini özümsemiş mühendisler yetiştirmektir.

AR-GE Misyonumuz

Ulusal ve yöresel öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni ve özgün tasarımlar oluşturmanın yanı sıra, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Tercihlerde önlerde yer alan, Öğrenci ve Öğretim Üyesi memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan, hem öğrencileri, öğretim elemanları ve tüm çalışanları hem de eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından, ulusal ve uluslar arası alanda saygın bir fakülte olmak.

Değerlerimiz

  • İyi insan olmak
  • Yurtseverlik
  • Çağdaşlık
  • Öğrenci odaklılık
  • Doğruluk ve güvenirlilik
  • Katılımcılık
  • Paylaşımcılık
  • Sorumluluk
  • Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
  • Evrensellik