Mühendislik Fakültesi ASYU 2020 Konferansında En İyi Bildiri İkincilik Ödülü

Fakültemiz Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan "İnsansız Sualtı Aracından Alınan Verilere Bağlı Filtre Kestirimlerinin Makine Öğrenmesi ile İyileştirilmesi” başlıklı bildiri 15-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen, ASYU 2020 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansında En İyi Bildiri İKİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ almaya layık görülmüştür.

Yazarlarının  Berna Erol, Recep Fatih Cantekin, Seda Karadeniz Kartal, Rıfat Hacıoğlu, Şenol Hakan Kutoğlu, Kurtuluş Sedar Görmüş ve M. Kemal Leblebicioğlu olduğu çalışma 119E037 nolu TÜBİTAK 1001 destekli 'İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması' isimli projesi kapsamında hazırlanmıştır. Günümüzde özellikle bölgemizde doğalgaz potansiyeli ile önem kazanan su altı haritalandırmada iyileştirmelerin amaçlandığı bu çalışmalarda doğalgaz hatlarının da sualtı araçları ile yakından takibi yapılabilecektir.

Desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve TÜBİTAK’a proje ekibi teşekkürlerini sunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin