Fakültemiz

Hakkımızda

Hakkımızda

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olarak kurulmuştur.

Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizden Maden Mühendisliği Bölümü 15 akademik personel ile, Makina Mühendisliği Bölümü 22 akademik personel ile, Geomatik Mühendisliği Bölümü 14 akademik personel ile, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 16 akademik personel ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü 17 akademik personel ile, Çevre Mühendisliği Bölümü 18 akademik personel ile, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel ile, Biyomedikal Mühendisliği 10 akademik personel ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 11 akademik personel ile, Gıda Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel ile  ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2 akademik personel ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarihçe

Üniversitemizin çekirdeğini oluşturan Fakültemiz, 1924 yılında açılan ve değişik ad, içerik ve bazı kopukluklarla 1961 yılına kadar ulaşan Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin devamı niteliğindedir.

Fakültenin asıl başlangıcını bu Teknik okulun 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine taşınması üzerine, aynı yıl “Zonguldak’da Maden, Makina, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri’ni içeren dört bölümlü bir Teknik Okul Açılması” nı sağlayan 165 sayılı yasa oluşturmuştur. Çıkarılan bu yasa uyarınca Teknik okulun inşaatına 1968 tarihinde başlanılmış ve inşaat faaliyetleri devam ederken, 1184 sayılı yasa ile Zonguldak Teknik Okulu, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne (DMMA)’ya dönüştürülmüştür.

Akademi, 1975 yılında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır.

Daha sonra, 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak DMMA’si “Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi” haline dönüştürülmüştür.

1990’lı yılların başında, 257800 m2’lik kampüs alanı üzerinde, 1144 m2 kapalı alanlı yönetim binası, 6300 m2 kapalı alanlı Makina; 4180 m2 kapalı alanlı Maden, 5500 m2 kapalı alanlı İnşaat, 5600 m2 kapalı alanlı Elektrik Mühendisliği Bölümleri, 3900 m2 kapalı alanlı Temel Bilimler Binaları, 2550 m2’lik Sosyal Tesis binalarından oluşan toplam 29174 m2’lik kapalı alanda Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretim sürdürülmüştür.

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olmuş ve sahip olduğu imkanlar, kurulan yeni Üniversitenin çekirdeğini ve altyapısını oluşturmuştur.

Zonguldak DMMA olarak açıldığı 1975 yılından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dönüştüğü 1992 yılına dek, sadece Makina ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yapıldığı Fakültemizde, 1994-1995 öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2001-2002 öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak Lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencileri almaya başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne, 2013-2014 öğretim yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 2014-15 öğretim yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne ve 2016-17 öğretim yılında da Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne lisans öğrencileri alınmaya başlanılmıştır. 2017-18 öğretim yılında Bilgisayar, Biyomedikal ve Geomatik Mügendisliği Bölümlerine II.Öğretim Programı açılarak öğrenci alınmaya başlanılmıştır.

Fakültemizin kuruluş şemasında, yukarıda belirtilenlerden başka  Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü de bulunmakta olup henüz aktif hale geçmemişlerdir.

Maden, Makina, Geomatik, Çevre, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizde Doktora programı da vardır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin