KALİTE POLİTİKASI


  • Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
  • Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ
  • Doç. Dr. Ergin YILMAZ
  • Yrd. Doç. Dr. Nazım KUNDURACI
  • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KEMALDERE
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan KAYA
  • Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR
  • Yrd. Doç. Dr. Gökhan BAYAR

Eğitim Misyonumuz

Meslek bilinci ve sorumluluğu olan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına uygun, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve uygulamaya dönüştürmeyi bilen, kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, mühendisliğin düşünce sistematiğini özümsemiş mühendisler yetiştirmektir.

AR-GE Misyonumuz

Ulusal ve yöresel öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni ve özgün tasarımlar oluşturmanın yanı sıra, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Tercihlerde önlerde yer alan, Öğrenci ve Öğretim Üyesi memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan, hem öğrencileri, öğretim elemanları ve tüm çalışanları hem de eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından, ulusal ve uluslar arası alanda saygın bir fakülte olmak.

None
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin